CADesigner Engineering sponsorem głównym zespołu!

with Brak komentarzy

Pozyskanie sponsora głównego to kamień milowy w naszych działaniach. Dzięki otrzymanemu wsparciu prace nad bolidem posunęły się znacząco do przodu i zakupione zostały już wszystkie najważniejsze podzespoły pojazdu.

Firma CADesigner specjalizuje się m.in. w sporządzaniu dokumentacji technicznej według specyfikacji klienta, projektowaniu przyrządów spawalniczych, specjalistycznych narzędzi, stanowisk montażowych, linii produkcyjnych, modyfikacji oraz ulepszeniu istniejących maszyn i urządzeń.

CADesigner nasze działania wsparł zarówno znaczącym wkładem finansowym jak i przekazaniem materiałów metalowych potrzebnych na wykonanie licznych części.

Serdecznie dziękujemy firmie CADesigner Engineering za ogromne wsparcie naszego projektu, a przede wszystkim za okazane przekonanie w jego skuteczną realizację.

Follow Aleksander Bilewski:

Latest posts from